PROGRAM 2022

7. decembra 2022

17.00      otvorenie
17:10      Surikaty
18.00      Rozprávkový Mikuláš
19.00      ACAPELLA VOISING
20.00      Forte Fantasy – Instrumental melody
20.50      Oficiálne otvorenie 10. ročníka predstaviteľmi MČ
21.00      Sokoly
22.00      záver 1. dňa

8. decembra 2022

17.00      Dudíci
18.00      Rock balady
19.00      Cimbálovka Andreja Záhorca
20.30      Be Happy
22.00      záver 2. dňa

9. decembra 2022

17.00      Základná umelecká škola
17.30      Mažoretky
17.40      Grbarčieta
18.00      Kobylka
19.00      Kapela Back rock (vianočné svetové pesničky)
20.30      Lukáš Adamec
22.00      záver 3. dňa

10. decembra 2022

11.00      Do rozprávky s Annou
15.00      Kuzelník pre deti
16.00      Eleganza
17.00      Ukitas
18.00      Setback
19.00      King Shaolin
20.30      Kochanski
22.00      záver 4. dňa


Zmena programu vyhradená.

Copyright © 2024 vianocnaulicka.sk. All Rights Reserved.  WordPress Plugins