Prihláška a podmienky 2023

Názov dokumentu na stiahnutie PDF na stiahnutie word
Povinné prílohy k online prihláške súbor PDF súbor rtf
Podmienky predaja súbor PDF  
Čestné prehlásenie súbor PDF  

*povinné k prihláseniu*
ONLINE Prihláška TU
O akceptovaní (neakceptovaní) Vašej prihlášky Vás budeme kontaktovať po výberovom konaní.

Svoje prihlášky posielajte najneskôr do 2.11.2023
Prihlášky poslané po termíne budú evidované ako “náhradníci”.


KONTAKTNÉ údaje: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, Tel: 02/60 20 14 00, e-mail: vianocnaulicka@mudnv.sk


VZN č. 2/2019 -ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves


 

Copyright © 2024 vianocnaulicka.sk. All Rights Reserved.  WordPress Plugins