Informácie pre predajcov

KONTAKTNÉ údaje:
Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17, 843 10 Bratislava
Tel: 02/60 20 14 00, e-mail: vianocnaulicka@mudnv.sk
DO 14.10.2016 !!!

OZNAM:

PRIHLASOVANIE na predaj UKONČENÉ !!!
Možnosť prihlásenia bola do 14. októbra 2016


Podmienky pre účasť na podujatí

Pokyny pre schválených a prijatých predajcov

VZN č. 3/2016 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 4/2016 – ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves


 

Copyright © 2024 vianocnaulicka.sk. All Rights Reserved.  WordPress Plugins