Prihláška VU 2019

Pre správne fungovanie formulára nepoužívajte prehliadač Internet explorer

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava

Žiadosť o nájom pozemku pre predajné miesto na Príležitostný trh Vianočná ulička 2019 v období od 04.12.2019-07.12.2019

1. Presné označenie žiadateľa

Obchodné meno / meno a priezvisko
Štatutárny orgán (v prípade s.r.o.)
Sídlo / trvalé bydlisko (ulica, mesto, psč)
IČO / dátum narodenia
Telefonický kontakt
E-mailový kontakt
Číslo účtu v tvare IBAN

2. Predmet nájmu

Pozemok pre predajné miesto:
a) s vlastným stánkom (max.3x3m) ÁnoNie
b) dreveným, osvetleným, uzamykateľným stánkom (2,5x1,7m) ponúkaným prenajímateľom ÁnoNie

3. Špecifikácia účelu nájmu a výška nájomného

Počet požadovaných trhových miest

sortiment predaj / výška nájomného za 4 dni

teplé jedlá a nápoje - 460 €varené víno, medovina, punč - 230 €jeden druh pokrmu - 153 €teplé a studené nealko nápoje - 138 €sušené ovocie, racio, semiačka, jadrá, orechy - 61 €balené syrové výrobky - 61 €liehoviny a víno v originálnom balení, balené mäsové výrobky - 92 €cukrovinky, slané pochutiny - 92 €obuv, galantéria, koberce, nábytok, bytový textil, kožené výrobky - 153 €odevy, metrový textil, textilné výrobky, klobúky - 184 €literatúra, obrazy, kvety - 92 €dekorácie, suveníry, sviečky, bižutéria, kozmetika, keramika - 92 €hračky, umelé kvety, liečivé rastliny - 92 €domáce potreby, hudobné nosiče - 92 €šperky, hodinky, okuliare - 92 €ľudová remeselná výroba + ukážka remesiel - 15 €ľudová remeselná výroba bez ukážky remesiel - 23 €

Špecifikácia sortimentu predaja

4. Technické požiadavky

Požadované elektrické pripojenie
do 3 000 W (v minimálnej cene nájomného) ánonie

nad 3 000 W (poplatok 50 €/4 dni) ánonie

Stánky s občerstvením môžu využiť el. prípojku max. do 3000 W a napätím 230V vo výške nájomného.
V prípade potreby vyššieho príkonu ako 3000 W náš odborný technik najprv preverí technické možnosti
prípojky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť nadlimitné spotrebiče z prevádzky.

Typ spotrebiča (názov)Príkon ( ..... W )vyznačený na štítku spotrebičaPočet kusov / Poznámky


Žiadatelia s vlastným stánkom si zabezpečujú osvetlenie sami (spolu max. 120W).
Možnosť nahradiť el. spotrebiče plynovými ÁnoNie
(v tabuľke vyššie uveďte ktoré!)

V (miesto) ,dňa


Prílohy:
1. Fotokópia oprávnenia na podnikanie
2. Podpísaná žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
3. Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice alebo Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, podľa ktorého žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať registračnú pokladnicu
4. Podpísané čestné prehlásenie o záväzkoch voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovnilimit: 3mb pre jednu prílohu


Opíšte kód
captcha

Copyright © 2020 vianocnaulicka.sk. All Rights Reserved.  WordPress Plugins